REGULAMIN STRONY

 § 1

 1. Właścicielem strony procyon.group [strona internetowa] jest Procyon Spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Podleśnej 14a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380960, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł, REGON 320973284, NIP 8513142755.

Na potrzeby przedmiotowego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

– Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

– Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

§ 2

 1. Operatorem procyon.group [strona internetowa] jest właściciel – Procyon Spółka z o.o.
 2. Przeznaczeniem strony jest przekazywanie informacji o produktach właściciela i warunkach sprzedaży, za zgodą Użytkownika – umożliwienie kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty, odpowiedzi na pytania Użytkownika, przesyłania bieżących informacji i materiałów reklamowych i marketingowych.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, w sposób nie naruszający praw właściciela oraz osób trzecich.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza Regulamin strony, przepisy prawa, Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do ustalenia charakteru naruszenia, usunięciu jego skutków, naprawienia poniesionej szkody.

Wymagania techniczne
§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

 1. a) Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci internet
 2. b) Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka Google Chrome v.50+, Microsoft Internet Explorer 11.

 

 

Funkcjonowanie strony
§ 4

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści zamieszczone na stronie samodzielnie lub na zlecenie Właściciela.
 2. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane. Właściciel nie odpowiada jednak za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej, po akceptacji przez Użytkownika zasad przekazania i przetwarzania danych osobowych przekazywanych Właścicielowi poprzez formularz kontaktowy.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo bieżącej zmiany uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania określonych treści.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, za których treść Właściciel nie ma wpływu. Za treści znajdujące się pod adresami wskazanymi w linkach odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Informacje handlowe zawarte w serwisie procyon.group, w tym cenniki, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Oferta zostanie przygotowana po dokonaniu ustaleń dotyczących zakresu prac i innych oczekiwań klienta.

 

Prawa autorski

§ 5

 1. Wszystkie elementy strony w tym jej treść, oraz elementy graficzne oraz układ strony chronione są prawem, w szczególności polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Żaden element strony nie może być powielany, rozpowszechniany lub wykorzystywany w żaden inny sposób niezależnie od formy wykorzystania, zakresu i użytych narzędzi, bez zgody Właściciela. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie bez zgody Właściciela jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

 

Polityka prywatności
§  6

 1. Administratorem Danych Osobowych (administrator) gromadzonych w związku z funkcjonowaniem strony procyon.group [strona internetowa] jest Procyon spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Podleśna 14a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie pod nr KRS 0000380960.
 2. Procyon Sp. z o. o. zwraca bardzo dużą uwagę na ochronę danych osobowych użytkowników strony internetowej. Czynimy wszystko co możliwe, aby informacje o użytkownikach strony nie dostały się w niepowołane ręce. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą użytkowników serwisu są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie wymaganej poufności powierzanych nam danych. W związku z tym, wprowadzamy także dodatkowe mechanizmy podnoszące poziom ochrony Państwa danych, zarówno przechowywanych w naszych bazach, jak i podczas przesyłania informacji pomiędzy Państwa komputerem, a naszymi serwerami.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje;
 5. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
 6. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl SA oraz OVH Sp. z o.o.
 7. poprzez wykorzystywanie serwisów automatycznej agregacji aktywności i statystyk YouLead (więcej info na www.youlead.pl) oraz Hotjar (więcej info na www.hotjar.com).
 8. Informacje zbierane w formularzu kontaktowym podawane są dobrowolnie przez użytkownika po zaakceptowaniu celu w jakim podane dane mogą być przetwarzane przez administratora. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie zgody na określony sposób przetwarzania danych osobowych.
 9. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 10. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane w formularzu są zbierane i przetwarzane w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przepisami prawa, lub w oparciu o zgodę użytkownika serwisu. W takim też zakresie przetwarzanie danych może zostać powierzone innym podmiotom – w szczególności podmiotom będącym operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 12. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania newslettera. W takim przypadku właściciel będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail użytkownika. Adres e-mail użytkownika wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów, informujących o aktualnej ofercie. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z listy mailingowej poprzez skorzystanie z funkcji udostępnianej wraz z przesyłanymi informacjami lub poprzez kontakt z Właścicielem strony. W takim przypadku dane użytkownika zostaną  usunięte.
 13. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 14. Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości
  i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 15. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne do realizacji celu w jakim dane zostały udostępnione. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone.
 16. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
 17. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, aktualizacji, żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Usunięcie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail biuro@procyon.com.pl

 

§ 7

 1. Serwis procyon.group [strona internetowa] korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi w celu reklamowania usług podmiotów innych niż Operator Serwisu
  w internecie m.in. z wykorzystaniem remarketingu internetowego (reklamy wyświetlają dostawcy zewnętrzni).
 10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Google Chrome w punkcie ,,Ustawienia/Zaawansowane/Ustawienia Treści”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki.

 

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres marketing@erh.pl
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
 4. Użytkownik może zawiadomić właściciela o wadliwym działaniu strony lub budzących wątpliwości treściach zamieszczonych na stronach lub stronach linkowanych. Informacje należy przesyłać na adres marketing@erh.pl. Użytkownik zostanie powiadomiony o przyjęciu zgłoszenia i podjętych działaniach.